بایگانی برچسب: داستانک، دنیای واژه ها

داستانک؛ دنیای واژه ها

دیگه صدای استاد داشت مثلِ یه نوار ضبط شده روی مغزم حرکت می کرد. از لحظه‌ای که شنیدم در مورد دو بخش از مخ صحبت می کرد این حس گنگ سراغم اومد. استاد می گفت: این دو بخش به اعصاب زبانی ما مربوط هستند. کار بخش جلویی که اسمش بروکاست اینه که به ما کمک […]