بایگانی برچسب: داستانک، حقه کثیف، بچه مهمان

داستانک؛ حقه ی کثیف

مهمان مان دو تا پسر کوچولو دارد. می برمشان پارک تا کمی از دلمردگی خانه های آپارتمانی از وجودشان کاسته شود. بین راه به فروشگاه محله مان می رسیم. دعوتشان می کنم تا داخل شوند و چیزی بخرند. میدانم خوراکی داشتن حس خوبی به بچه ها می دهد. میگویم هر چی دوست دارید بردارید. پسر […]