بایگانی برچسب: یکپارچگی، شناخت خود

چگونه به یکپارچگی برسیم؟

به یاد دارم  والت ویتمن گفته بود: «من به بدیِ بدترین هستم، اما خدا را شکر که به خوبی بهترین هم هستم»، دوست دارم به این گفته، این جمله را بیفزایم: « و خدا را شکر که این هر دو را تشخیص می دهم.» بعضی از ما متمرکز شده ایم روی نقاط ضعف مان و […]