بایگانی برچسب: کتاب، کتابخوانی، چرا کتاب می خوانم؟

چرا من کتاب می خوانم؟؛ ده دلیل من برای کتاب خواندن

این جمله حکمت آمیز نیچه هر بار و در هر کاری به ما یادآوری می کند که قبل از غرق شدن در اهداف مان چرایی آن را بیابیم. نیچه گفته است: «کسی که “چرایی” برای زندگی کردن دارد، تقریبا می تواند هر”چگونگی ای” را تحمل کند.» اما عادت معمول اکثریت ما این است که مدام […]