بایگانی برچسب: ناخدا خورشید، داستان فیلم ناخدا خورشید

فیلم ناخدا خورشید (طرح داستان)

مقدمه: ناخدا (با بازیگری داریوش ارجمند) مردی میانسال از اهالی جنوب است که عمده ویژگی های اخلاقی اش یکدندگی، سکوت درونی، اهل مدارا بودن و در کل آدمی سخت گیر و عجیب است. یک دست دارد و همین نقص در کنار غرورش باعث شده که بسیار قوی و متکی به  خود باشد. لنج کوچک بارکشی […]