بایگانی برچسب: مشخص نوشتن، خودشناسی، ناتالی گلد برگ

به طور مشخص بنویسید

ناتالی گلد برگ در کتاب ” تا می توانی بنویس” در فصلی با عنوان «به طور مشخص بنویسید» توضیح می دهد که وقتی درباره چیزی می نویسید درباره اش به طور مشخص بنویسید. مثلن فقط نگویید میوه بلکه بگویید “انار”. در این فصل در مورد گیاهان و درختان هم همین نکته را بیان کرده است. […]