بایگانی برچسب: عشق ورزیدن به خود.

عشق ورزیدن به خود

آیا هیچگاه به موضوع عشق ورزیدن به خود اندیشیده اید؟ خیلی عجیب است که تعداد انسان های روی زمین که مدعی هستند عاشق دیگرانند و واقعن در حق دیگران هم مهربانی می کنند از تعداد کسانی که خودشان را واقعن دوست دارند بیشتر است. جمله را با خیلی عجیب است شروع کردم. حالا دلیل این […]