بایگانی برچسب: ضرب المثل ژاپنی، روابط و گفتگو

نقش کلمات در روابط

کلمات،اصلی ترین ابزار ارتباطی بین ما انسان هاست. علم روانشناسی بویژه در شاخه روابط، تحقیقات بسیاری در این زمینه  انجام داده است. کتاب های زیادی در خصوص مهارت گفتگوی و در مورد خاص تر آن گفتگو بین همسران تالیف شده است. کلمات گاهی سفیر صلح و آرامش هستند و گاه هیزم های خشکی که خانمان […]