بایگانی برچسب: سفر زندگی، زندگی آگاهانه، اشتیاق یادگیری، درس های زندگی، درس زندگی ، یادگیری

دو روشی که از زندگی درس می گیریم

درس گرفتن از زندگی در ذهن شما به چه معنا است؟ وقتی یک نفر می گوید این موضوع یا آن مشکل یا حتی  آدمی به من درسی داد که تا آخر عمر یادم خواهد ماند، چه منظوری دارد؟ آیا شما به این موضوع فکر کرده اید که درس گرفتن از زندگی یعنی چه؟ شاید اصلا […]