بایگانی برچسب: رمان

چرا رمان می خوانم؟

قبل از هر چیز خودم رو متعهد میدونم که اعتراف کنم تا همین دو سال پیش خوندن رمان رو وقت تلف کردن تلقی می کردم؛ چرا؟ جوابش رو دوست دارم لا به لای حرفهام بدم. به همین منظور زمان رو خیلی می برم عقب دقیقا تا زمانی که توی دهه شصت من دبیرستانی بودم. رشته […]