بایگانی برچسب: رمان جنگ و صلح، روزنگاری از کتاب خوانی

چرا باید رمان جنگ و صلح را خواند؟؛ هر روز با رمان جنگ و صلح(1)

این متن در حال تکمیل است بیستم اردیبهشت ماه بود که خواندن رمان جنگ و صلح را آغاز کردم. به طور اتفاقی، دو ترجمه از این کتاب در دسترسم قرار گرفت؛ ترجمه کاظم انصاری و سروش حبیبی. خواندن رمانی با این طول و تفصیل و اینقدر قطور با دو ترجمه قطعن کار شاق و دشواری […]