بایگانی برچسب: دنیای انکار، روان انسان، داستانک

داستانک؛ دنیای انکار

استاد داره میگه: دنیای انکار بخشی از دنیای درون ماست. میگه: روان انسان زمانی که احساس خطر بکنه و تحمل پذیرش موضوع دردناکی رو نداشته باشه، با انکار کردن اون وضعیت ما رو از خطر سقوط به قعر دره ی ناامیدی نجات میده. بعد گفت: دیدین بعضی ها خاطره های تلخ و دردناک شون رو […]