بایگانی برچسب: درخت، درخت بودگی، بید مجنون

اگر درخت بودی، دوست داشتی کدام درخت باشی؟

درخت ها به دلیل نقشی که در چرخه حیات دارند از نظر ما انسان ها بسیار با اهمیت هستند. ذهن هوشیار انسان ها با دیدن این موجود در هستی آن را به عنوان نماد حالت یا روش خاصی برای خود تداعی کرده است. حافظ در اشعارش درخت را با مفهوم صلح و دوستی دانسته است. […]