بایگانی برچسب: درخت، درخت بودگی، بید مجنون

اگر درخت بودی، دوست داشتی کدام درخت باشی؟

درخت ها به دلیل نقشی که در چرخه حیات دارند از نظر ما انسان ها بسیار با اهمیت هستند. ذهن هوشیارانسان ها با دیدن این موجود در هستی، آن را به عنوان نماد حالت یا روش خاصی برای بودن خود تداعی کرده است. حافظ در اشعارش درخت را به مفهوم صلح و دوستی دانسسته است. […]