بایگانی برچسب: داستانک، کتابفروشی

کتابفروشی

مرد جوان به کتابفروشی می رود. فروشنده را پشت میزش سرگرم گفتگو با مشتریی می بیند که پول کتابهای انتخابیش را پرداخت کرده و منتظراست کتابهایش بسته بندی شوند. وارد بخش کتابها می شود. در لا به لای قفسه ها زن جوانی را می بیند که کتابهای رمان را نگاه می کند. به زن جوان […]