بایگانی برچسب: داستانک، موسیقی

داستانک؛ موسیقی

یه روز ملال آور دیگه توی اداره و حالا وقت برگشت به خونه است. توی خیابان صدای موسیقی خوبی در فضا پیچیده. کمی جلوتر مرد جوانی را می بینم که دارد گیتار می نوازد. آهنگ شاد و جانداری که به فضا رمق دیگری داده است. کسی برایش پولی نینداخته اما او همچنان به نواختن ادامه […]