بایگانی برچسب: داستانک، مفهوم زندگی

داستانک : مفهوم زندگی

امروز، تصمیم گرفتم در حوزه نوشتن یک موضوع جدید را تجربه کنم. برای همین منظور در مورد داستانک نوشتن جستجو و مطالعه کردم. این نوع نوشتن هم داستان جالبی داشت. در 55 کلمه باید داستانی که معنی دار باشد را بیان کنی. محدودیت کلماتش به ماهیت نوشته معنی می دهد. یعنی دیگر تو فرصت شخصیت […]