بایگانی برچسب: داستانک، مفهوم زندگی

مفهوم زندگی

زن: از یکنواختی زندگی خسته شدم. برای چه زنده ایم؟ نمی فهمم مفهوم این زندگی چیه؟ مرد: سخت می گیری! همه دارند همین جوری زندگی می کنن. «مفهوم زندگی» دیگه چه صیغه ایه؟ زن : چرا میگی همه! حتما منطق هم خوندی؟ ده سال گذشت. دنیای زن در منطق مرد نمی گنجید.