بایگانی برچسب: داستانک، جاودانگی

داستانک؛ هرگز نمی میرد

وقتی آمد بغل دستم نشست یه حس عجیبی اومد سراغم. انگار ترسیده باشم. مثل یه کوه سنگین آوار شد روی وجودم. گفتم چه خبر؟ سرش را لابلای دستاش گرفت و با صدای آرام گفت: بالاخره کشتنش. من که از این خبر شوکه شده بودم از جا جهیدم و گفتم: کُشتنش؟! به همین راحتی؟ گفت: نه، […]