بایگانی برچسب: خاطره، سفر، خاطرات سفر، خودشناسی

پاریس در قاب خاطره؛ قسمت دوم

بلیط تک سفره مترو رو روی دستگاه کارتخوان قرار دادیم، اما درب باز نمی شد. مرد سیاه پوست لاغر مردنی به ما گفت که از درب کنترلی خارج بشیم. بعد کمک مون کرد و چمدونم رو به سمت اون درب رسوند. ساختمان مترو بسیار قدیمی و فرسوده بود. قسمتی که ما واردش شدیم پله برقی […]