بایگانی برچسب: توسعه فردی، آگاهی

هشت نکته مهم که یک کارمند تازه وارد باید بداند

بیست هفت سال است که به عنوان کارمند در بخش دولتی شاغل هستم. در این سالهای آخر دوره اشتغالم، بارها به این موضوع فکر کردم که یک کارمند تازه وارد به دانستن چه موضوعاتی نیاز دارد. به یاد ورود خودم به اداره که می افتم جای این راهنمایی و مشاوره را بسیار خالی می بینم. […]

رشد و توسعه فردی

آیا رشد بدون توسعه فردی ممکن است؟ یک نگاه به دور و بر کمک مان می کند که ببینیم این موضوع چقدر مورد توجه خود و اطرافیان مان است. مثال خیلی واضح برای نیازهای ضروری نیازمان به آب و نان و پوشاک و هر آنچه که ما را در برابر شرایط بیرونی مقاوم کرده و […]