بایگانی برچسب: ایراد گرفتن، عیب جویی، راه حل، هنری فورد، زندگی هشیارانه

ایراد نگیرید، راه حل پیدا کنید

امروز کتابی می خواندم که در قسمتی از متن آن جمله ای کوتاه از هنری فورد را نقل کرده بود. این جمله کوتاه برای من تداعی تمام روزهای گذشته ی خودم و کشورم بود. فکر کردم که چگونه با چند کلمه ی ساده در کنار هم  فرایند سالهای زندگی را گنجانده تا توجه به آن […]