بایگانی برچسب: انتخاب، آرامش، آگاهی

هشت نکته مهم که یک کارمند تازه وارد باید بداند

بیست هفت سال است که به عنوان کارمند در بخش دولتی شاغل هستم. در این سالهای آخر دوره اشتغالم، بارها به این موضوع فکر کردم که یک کارمند تازه وارد به دانستن چه موضوعاتی نیاز دارد. به یاد ورود خودم به اداره که می افتم جای این راهنمایی و مشاوره را بسیار خالی می بینم. […]

انتخاب و آرامش

صبح درحال پیاده روی به طرف محل کارم بودم و بر عکس روزهای قبل که با گوش دادن به فایل صوتی خودم را سرگرم و مشغول می کردم، آزاد و رها و به سرعت گام بر می داشتم. یادم نیست این موضوع از کجا به ذهنم خطور کرد ولی می دانم که قسمتی از مسیر […]