بایگانی برچسب: آرمان سلطان زاده

مرور کتاب صوتی؛ گتسبی بزرگ

مرور کتاب صوتی گتسبی بزرگ با صدای آرمان سلطان زاده رمان گتسبی بزرگ (1925) نوشتۀ اسکات فیتز جرالد روایت گم شدن در لذات بیرونی مثل پول، هوس های جنسی و ارتباطات است که با نحوه گویندگی آرمان سلطان زاده به طرز حیرت آوری قابل لمس می شود. گویندگی او ضرباهنگی بسیار دقیق دارد و با […]