نقل به معنا؛ تفکر نقادانه

 

 «تفکر، تعمق و سنجشگری برای ذهن در حکم علف کنی، شخم زنی و کلوخ شکنی برای زمین است»                                                                                             برکلی

حرف اصلی این نقل قول این است که تبدیل شدن به آدمی که نقادانه می اندیشد و در روابط و افکارش دچار مغالطه های فکری نمی شود مستلزم فرایند معینی است. این فرایند شامل تفکر، تعمق و در نهایت سنجشگری یا همان درست فکر کردن است. بر این اساس، این تصورکه برخی انسان هایی که خیلی خوب از پس تفکر درست درباره موضوعات بر می آیند صرفن ازمنظر استعداد خدادادی و یا از طریق شانس به این مرتبه رسیده اند یک تصور اشتباه است.  

به بیان دیگر، برای اینکه انسانی دارای مهارت “درست فکر کردن” باشیم لازم است که مسیر گفته شده را طی کنیم. این مسیر مختص افراد خاصی نیست و مثل هر کشاورزی که در دوره  کاشت باید ابتدا متحمل زحماتی چون علف کنی، شخم زنی و کلوخ شکنی بشود؛ افرادی هم که در پی کسب مهارت درست فکر کردن و تفکر نقادانه هستند باید این عملیات را بر ذهن خود به اجرا بگذارند.

مثلن یک کشاورز قبل از بذر پاشی در زمینش اقدام به کندن علف های هرز می کند. او می داند که وجود علف های هرز باعث تحمیل خسارت و هزینه هایی بر او می شود. لذا با کندن علف های هرز در زمین بستر را برای رویش بذر مورد نظرش آماده می کند. بعد از علف کنی برای ایجاد جایی مناسب و مطمئن برای بذر زمین را شخم می زند تا بذر با قرار گرفتن در عمق زمین هم در امان باشد و هم فرصت رشد پیدا کند. آنگاه با اقدام به کلوخ شکنی این زمین را تسطیح کرده و امکان بهره برداری بیشتر و کاراتر از زمین را فراهم می آورد. علف هرز ذهن ما افکار بیهود و مسمومی است که بخش عظیمی از انرژی حیاتی ما را می بلعد. شخم زنی یا تعمق همان بخش تمرکز ماست که با تمرکز ذهنی بدست می آید. نهایتِ این بهره مندی از طریق کلوخ شکنی یا همان تفکر نقادانه است که از طریق مهارت های صحیح فکر کردن و استدلال های درست و بجا به این زمین امکان باروری بیشتر را می دهیم.

اگر بخواهیم تشبیه یا قیاسی برای بهتر فهمیدن موضوع به دست بدهیم، می شود اینطور گفت که همۀ انسان مثل یک کشاورز باید بر زمین ذهن شان فعال بوده و آگاهانه عمل کنند. در این مسیر با بکاری گیری ابزار مناسب نسبت به ریشه کن کردن علف های هرز اقدام نموده و با تعمق بخشی به ذهنشان از طریق تمرکز بر موضوعات به جای پراکنده کاری به سطح صاف و وسیعی از افکار روشن و شفاف دست یابند.  

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *