روابط سالم

داشتن روابط عمیق و سالم کاری نیست که به سادگی و بر اساس یک روند از پیش مشخص اتفاق بیفتد. هزاران کنش و واکنش بین دو نفری که با هم مرتبط هستند تعیین کننده سلامت و عمیق این رابطه می شود. کنش و واکنش هایی که بر خواسته از درونیات طرفین است. یا به قولی حاصل فکر و نیت های آنهاست. شاید شما هم با کسی دوست بوده اید که ظاهرش چیزی می گوید ولی در باطن و در عمق نیتش شما چیز دیگری برداشت می کنید. در این جا، به اصطلاح گفته می شود که ذات آن فرد با نقاب یا پرسونایی که به صورت شخصیتش زده کاملا متفاوت است.

نکته ای که به آن اشاره می کنم به هیچ وجه برای مقایسه ای از خوب بودن ذات یا بد بودن نقاب نیست. به  ذات یا نقاب نباید از دید خوب یا بد نگریست. آنچه مهم است، این است که شما ذات و نقاب خودتان را بشناسید. و مهمترین نکته بعد از شناخت نقاب عدم برخورد جنجگویانه و مخالف با نقابی است که به نظرتان بد تعبیر شده است. راه درست و منطقی پذیرش و دوست داشتن آن نقاب است تا روی متخاصم و بد آن نقاب آرام بگیرد و در شما حل شود. اهمیت ارتباط شناخت این موضوعات در تحکیم و سلامت روابط به ما گوشزد می کند که در مورد شناخت ذات و نقاب های خود بکوشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *