بایگانی برچسب: 50 ایده برای توسعه فردی، رشد وتوسعه فردی

50 ایده برای رشد و توسعه فردی

توسعه فردی بدین معنا است که شما باید توانمندی‌ها و نقاط قوت خود را آن‌ قدر تقویت کنید که نقاط ضعف‌تان کم‌رنگ شده و به فردی تبدیل شوید که بهتر از دیروزتان باشید.برنامه توسعه فردی، برنامه ای برای تمام زندگی است. زندگی یک فضای چند بعدی است که ما در این فضا با پی گرفتن […]