بایگانی برچسب: یادداشت روزانه آنلاین، راننده تاکسی

یادداشت آنلاین

می‌خواهم یادداشت‌های روزانه‌ای از نوع یادداشت فعالیت‌ها و نحوه گذران زندگیم بنویسم. من از این یادداشت‌ها می نویسم تا روزهایم را در دفتر یادداشت آنلاینم ثبت کنم. با این نوشته‌ها می‌خواهم به ذهن خودم نظم بیشتری بدهم.    امروز پنج شنبه نهم آذر ماه است. برای من، پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها روزهای پر کاری در خانه […]