بایگانی برچسب: کنترل گری، استقلال، خودشناسی، مفاهیم ناسازگار، صمیمیت

از کنترل گری تا استقلال

می خواهم درباره دو مفهوم استقلال و کنترل گری بنویسم. این دو مفهوم به طور بالقوه با هم ناسازگار هستند.  خیلی وقت ها بین وضعیتی که باید در آن استقلال حاکم باشد و منافعی که باید نصیب یک فرد کنترل گر بشود، نوعی تقابل وجود دارد. نظر من این است که افرادی که تمایل شدید […]