بایگانی برچسب: کتاب خوانی، کتاب های کاربردی، دوباره خوانی کتاب، خود آگاهی

دوباره خوانی کتاب؛ آری یا خیر؟

به این موضوع فکر می کردم که اثر کتابهایی که خوانده ام بر زندگی من چه بوده است؟ من کتابهای زیادی خوانده و تلاش کرده ام پیشنهاد­­ ها و نکات کاربردیشان را به کار ببرم. اما مسئله ای که الان ذهنم به آن مشغول شده این است که چرا بعد از مدتی از اجرای آنچه […]