بایگانی برچسب: کتاب خوانی،آگاهی و بهره و ری، کتاب های کاربردی

استفاده بهینه از کتاب های کاربردی

امروز، به ذهنم رسید که با وجود تعداد بسیار زیاد کتاب های کاربردی چقدر قابلیت استفاده بهینه از آنها در ما وجود دارد. همانطور که میدانید کتابهای تشریحی را به دو دسته نظری و کاربردی تقسیم می کنند. من قصد ندارم که در این یادداشت شرح مفصلی از این موضوع و این نوع طبقه بندی […]