بایگانی برچسب: کارمندی، شغل دولتی، موانع رشد، رشد فردی، موانع شغلی رشد فردی

هشت مانع رشد فردی در شغل کارمندان

بخشی از چرخه زندگی هر فرد در ارتباط با شغل اوست که ساعات زیادی از عمرش را به خودش اختصاص می دهد. کار نه فقط جنبه ای برای امرار معاش و تامین نیازهای مادی است که بخش بسیار مهمی از روان فرد است که می تواند بر تمام جنبه های زندگی او تاثیر بگذارد. هدف […]