بایگانی برچسب: همسفر، سفر به سوی دل

راز همسفر آگاه

هر سفری الزاما همسفری ندارد ولی سفر با یک همسفر دلچسب و همدل بسیار شیرین تر از تنها سفر کردن است. در سفر به سوی دل هم این نکته وجود دارد که مسافر ممکن است از تنهایی دچار سردرگمی شود لذا داشتن یک همسفر آگاه و آشنا به راه نتایج این سفر را بسیار پربارتر […]