بایگانی برچسب: همدلی، خودشناسی

همدلی یعنی چه؟

انگار نخ تسبیح شده این واژه. به هر چیزی که ختم به بهتر شدن، عمیق تر شدن مربوط بشه متصل میشه. واژه مورد نظرم “همدلی” است. اگر می خوایی صمیمی باشی باید همدلی رو بلد باشی. اگر می خوایی شنونده خوبی باشی و یاد بگیری باید همدلی رو بلد باشی. اگر می خوایی خودت یا […]