بایگانی برچسب: هدف زندگی، داشتن زندگی موفق، موفقیت، سفر زندگی، زندگی آگاهانه

آیا زندگی ات به قدر کافی موفقیت آمیز بوده است؟

ضرب المثلی هست که می گوید: «مرگ شتری است که در همه خانه ها می خوابد.» مفهوم کلی این ضرب المثل هم این است که خواهی نخواهی همه مرگ را تجربه خواهند کرد و یک روزی این دنیا را بواسطه مرگ ترک می کنند. اما من یه روز تصمیم گرفتم کمی زودتر از آمدن مرگ، […]