بایگانی برچسب: نوشتن، هدیه نوشتن

نوشتن با ما چه می کند؟

هر کسی برای نوشتن و یا ننوشتن دلیلی دارد. خیلی ها نمی نویسند چون نوشتن را سخت و طاقت فرسا می دانند. آنها فکر می کنند که نوشتن کار خواص است و باید استعداد خدادادی وجود داشته باشد تا کسی بتواند بنویسد. برای همین بوده که نویسنده ها آدم های خاصی به حساب می آیند. […]