بایگانی برچسب: نوشتن، معجزه نوشتن، فصل تابستان

نوشتن برای نوشتن

اول تیر ماه است و این یعنی اینکه وارد تابستان شده ایم. چندی پیش هوا آنقدر گرم بود که فقط برگه های تقویم می توانستند اثبات کنند که هنوز بهار است. از منظر تقویم سال و ماه و علم مرتبط با این موضوع امروز روز خاصی برای تعدیل های آسمانی و زمینی است. برای من […]