بایگانی برچسب: نوشتن، برنامه نوشتن، نویسندگی

روزهای سخت برای نوشتن

چند روز مهمان داشتم و مشغول امورات خانه و مهمان. در این مدت به یاد روزهای قبل افتادم که چقدر برنامه زندگی ام منظم و تعریف شده بود. مطالعه، نوشتن و سایر کارهایم زمان و ریتم مخصوص خودشان را داشتند. اما این دو سه روز من به همه کارها هم اگر می رسیدم به نوشتن […]