بایگانی برچسب: نقل به معنا، استمرار در یادگیری

فواید تمرکز بر دانسته ها

«هر قدر بیشتر آنچه را می دانی تمرین کنی، بهتر خواهی دانست به تمرین چه چیزهایی بپردازی.»                                                                             […]