بایگانی برچسب: موانع، ذهن آگاهی، ذهن آگاهی در محیط کار

موانع ذهن آگاهی در محیط کار

در مورد ذهن آگاهی در کار و فواید آن در مقالات قبلی صحبت کردیم. از این گفتیم که با حضور در لحظه و انجام آگاهانه کارها و یا به عبارتی با تمرکز ذهنی بالا روی کارهایمان علاوه بر بردن منافع مادی و عینی می توانیم از منافع غیر ملموس و ذهنی آن هم بهره ببریم. […]