بایگانی برچسب: مسیر رشد، خودشناسی

مسیر رشد

گفته شده که هر وقت کسی متعهد به کاری بشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به کار میشن تا سنگی جلوش بندازن. فقط با این هدف که اونو از مسیرش خارج کنن. یا شاید هم آزمایشیه برای سنجش میزان تعهده فرد. این حرف در حد شنیده ها فقط عجیب به […]