بایگانی برچسب: مخاطب، نوشتن، کمال گرایی

مخاطب شما کیست؟

یک تعریف کلی از مخاطب این است: مخاطب کسی است که محتوا برای او تهیه، تنظیم و عرضه می شود. در حوزه ی نوشتن و نویسندگی این موضوع به قدری مهم است که سهم آن در موفقیت نویسنده قابل چشم پوشی نیست. در چند روز اخیر به صورت اتفاقی و در چند همزمانی جالب مدام […]