بایگانی برچسب: قصد، نیت، زندگی آگاهانه، خودشناسی

قصد و نیت

از رالف والدو امرسون جمله ی کوتاهی نقل شده که امروز با خواندنش به فکر فرو رفتم. بهتر است این جملات در متن های مربوطه شان دیده و خوانده شوند تا موجبات درک بهترشان فراهم آید. اما امروز من فقط این جمله را در جایی خواندم و برداشتم را از همین جمله بیان می کنم. […]