بایگانی برچسب: فیلم، کتاب خواندن، انتخاب، خودشناسی

فیلم ببینیم یا کتاب بخوانیم؟

 بین خواندن یک کتاب و دیدن فیلم ساخته شده از داستان همان کتاب، کدام یک را انتخاب می کنید؛ فیلم یا کتاب را؟ اگر با این سوال قبل از تجربه امروزم مواجه می شدم، شاید در پاسخ دادن آنقدر مطمئن نبودم که الان هستم. بعد از تجربه امروزم به صراحت می گویم خواندن کتاب را […]