بایگانی برچسب: طرح داستان، فیلم، سیان هدر، فیلم دیدن، تفریح کردن، نوشتن از طریق فیلم

طرح داستان فیلم کودا (CODA)

دختر نوجوانی به نام رُبی تنها فرد شنوای خانواده است که همه کر و لال هستند. کر و لال بودن پدر، مادر و برادرش باعث شده که از زمانی که او حرف زدن را یاد گرفته است به عنوان مترجم یا در واقع واسطه بین آنها و مردم اجتماع کارکند. این وضعیت باعث وابستگی خانواده […]