بایگانی برچسب: شهادت، خودشناسی، کار درونی

خودشناسی با شهادت دادن به یکتایی خدا

سال هاست به زبان آورده ام و اعتقاد مذهبی به این داشته ام که “اشهدُ اَن لا اله الا الله” یعنی گواهی میدهم خدا یکتاست. اما امروز مفهوم مهمی از این عبارت را درک کردم . درکی که امیدوارم راهگشای راه تعالی درونم باشد. هیچ خودشناسی جز از راه عبور از درون اتفاق نمی افتد. […]