بایگانی برچسب: شناخت احساسات، خودشناسی

شناخت احساسات؛ روش آگاهانه خودشناسی

دیروز که داشتم از سرکار به خونه بر می گشتم؛ همین که پام رو از ساختمان اداره بیرون گذاشتم هرم گرمای تابستون رو روی پوستم احساس کردم. هنوز ماه آخر بهاره است و هیچ کس انتظار این همه گرما رو نداره. سه تا خانم که گپ زنان پشت سر من بودند در همین باره حرف […]