بایگانی برچسب: سه شنبه ها با موری، معرفی کتاب

معرفی کتاب؛ سه شنبه ها با موری

روزی استادم می گفت ما در این دنیا دچار شرطی شدگی های زیادی شده ایم. مثلن برای تولد ها خوشحالانه جشن می گیریم و برای مردن و ترک این دنیا اشک می ریزیم. راست می گوید. در مراسم های پایان مانند مراسم ختم حتا اندکی شادی، حتا حضور یک لبخند بر لب را گناه نابخشودنی […]