بایگانی برچسب: سهراب سپهری، مراقبه، دلتنگی

حس زندگی

کم نیستند روزهایی که با یا بی دلیل اندوهی را در دلم حس کرده ام. امروز هم، وقتی به درونم رجوع می کردم دیدم رگی از اندوه و شاید ترس تمام وجودم را به تسخیر خودش درآورده است. دست به هر کاری که می زدم بیهوده بود. حس می کردم تمام آن کارها را دارم […]