بایگانی برچسب: سهراب سپهری، مراقبه، دلتنگی

و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد

کم نیستند روزهایی که با یا بی دلیل اندوهی را در دلم حس کرده ام. امروز هم، وقتی به درونم رجوع می کردم دیدم رگی از اندوه و شاید ترس تمام وجودم را به تسخیر خودش درآورده است. دست به هر کاری که میزدم بیهوده بود و حس می کردم که تمام آنها را  دارم […]