بایگانی برچسب: سفر زندگی، نسخه رشد

نسخه خاص رشد من کدام است؟

دنیای اینترنت و کلن فضای مجازی باعث شده که هر روز در معرض مطالب جدیدی قرار بگیریم. مطالبی که گاهی از آنها با اطلاع هستیم و گاهی برای اولین بار با چنان موضوعاتی برخورد می کنیم. راستش برای من هر دو مورد ذکر شده باعث شده که بیشتر به خودم و آنچه که میدانم و […]