بایگانی برچسب: سفر زندگی، حقیقت زندگی، ادبیات و زندگی، داستان کوتاه، آنتون چخوف، ادبیات و زندگی روزمره

سفر زندگی با غول ها

این روزها مشغول خواندن داستان های کوتاهی به قلم آنتون چخوف هستم. خوبی داستان کوتاه این است که اگر وقت مناسب برای خوندنش اختصاص بدهی در یک نشست یک داستان می خوانی. انگار تمام جام را یکسره سر کشیده باشی می فهمی که چه خواندی و لذتش را می­بری. حالا اگر این داستان کوتاه از […]