بایگانی برچسب: سفر جان، زندگی آگاهانه، روابط موفق

روابط در زندگی آگاهانه

متوجه شده ام که اکثر اوقات برای کاهش درد احساس عواطف دردناکی مثل سرخوردگی، شرمندگی و خجالت، حس بی ارزشی و یا سایر عواطف دیگر در زمان برقراری ارتباطم با دیگران دست به کارهای متفاوتی می زنم. مثلا” وقتی از دست کسی عصبانی هستم و موقعیت بروز عصبانیتم را ندارم، خودم را به کارهای بیشتری […]